HATAY AFAD’DAN VANLI OCUKLARA UURTMA ?ENL???

Hatay ?l Afet ve Acil Durum Mdrl? taraf?ndan Vanl? depremzede ocuklara ve ailelerine ynelik psikososyal destek al??malar? kapsam?nda Gkyz Rengarenk Olsun temas?yla Uurtma ?enli?i dzenlendi.

26 May?s 2012 tarihinde ?l zel ?daresi Arsuz dinlenme kamp?nda dzenlenen ?enlik ocuklar?n?n yznn boyanmas?yla ba?lad?, temin edilen uurtmalar berabercekurulduktan sonra ocuklar, aileleri ve al??anlar uurtmalar? ile gkyzn kaplad?. Byklerin ve ocuklar?n uurtmauurma heyecan? ya?ad??? etkinlikte renkli grntlere rastland?.

Hatay ?l Afet ve Acil Durum Mdrl? taraf?ndan, ilimizde bulunan Vanl? depremzedelerin ya?ad?klar? travmay? atlatmalar?na yard?mc? olmak ve normal hayata dnmelerini kolayla?t?rmak amac?yla psikososyal destek al??malar? devam etmektedir.